Onze gemeente bestaat uit zeven dorpen. In vijf dorpen is er een weekmarkt. Allemaal met een eigen karakter en doelgroep. De marktverordening van nu moet vernieuwd worden. Daarom willen we graag van u weten wat u als standplaatshouder, ondernemer of inwoner vindt van de weekmarkten zoals deze nu zijn. Wat vindt u bijvoorbeeld van het aanbod? Of van de uitstraling van de weekmarkt.

Door het coronavirus beginnen we met een online enquête. De resultaten van de enquête laten wij in een online bijeenkomst weten. We gaan dan ook met u in gesprek over het traject naar een nieuwe marktverordening, het marktreglement en de invordering van marktgelden.  

Doet u mee?

Vul dan vóór maandag 28 november de enquête in. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Naar de vragenlijst

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via markt@heuvelrug.nl of via (0343) 56 56 00.