Mantelzorgvrijwilligers

Mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op een mantelzorgvrijwilliger. De mantelzorgvrijwilliger helpt met praktische ondersteuning (in de vorm van hand- en spandiensten), administratieve ondersteuning, een luisterend oor, meedenken, maar ook voor de gezelligheid of ontspanning. Als u op zoek bent naar een mantelzorgvrijwilliger neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt.

Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars kunnen helpen bij uw mantelzorgtaken. Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie, geeft informatie, ondersteunt en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk (om overbelasting te voorkomen) regeltaken over. De regie blijft bij de mantelzorger. De mantelzorger wordt zo minder belast.

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van de taken. Naast de zorgtaken, zijn dit regeltaken en bijvoorbeeld werkverplichtingen. Ze bekijken samen met u wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.

De mantelzorgmakelaar biedt de mantelzorger ondersteuning bij de regie over zijn/haar situatie; gidst door het zorgterrein, ondersteunt bij of neemt tijdelijk regeltaken over, bemiddelt tussen de werkende mantelzorger en diens werkgever en/of instanties en draagt opkomende hulpverleningsvragen over. Als u op zoek bent naar een mantelzorgmakelaar neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt.

In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor de mantelzorgmakelaar als je daar aanvullend voor verzekerd bent. Vraag daarom vooraf aan uw zorgverzekeraar of de inzet van een mantelzorgmakelaar vergoed wordt en tot welk bedrag per jaar.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van mantelzorgtaken zodat de mantelzorger de gelegenheid heeft om op adem te komen. Dit kan aan huis of buitenshuis, door professionals of door (zorg)vrijwilligers. Denk aan thuisopvang/-begeleiding of dagopvang maar ook aan logeeropvang en vakanties. Als u op zoek bent naar respijtzorg neemt u dan contact op met het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt.

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie

In onze gemeente zijn drie Ontmoetingscentra voor mensen met dementie: Ontmoetingscentrum De Vijver in Driebergen, Ontmoetingscentrum Allemanswaard in Amerongen en Ontmoetingscentrum Beatrix in Doorn. In Driebergen is ook een kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie. De ontmoetingscentra bieden een ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een dag bestaat uit een activiteitenprogramma met geheugentraining, sport en beweging. Ook is er ruimte voor creativiteit, eigen inbreng en sociale contacten. Mantelzorgers krijgen er individuele ondersteuning en er zijn groepsgesprekken en lezingen. De mantelzorger krijgt praktische en emotionele steun waardoor de naaste met dementie langer thuis kan blijven wonen.

Mantelzorgcompliment

De gemeente waardeert de manier waarop mantelzorgers hun zware taak uitvoeren. Als blijk van deze waardering biedt zij mantelzorgers in 2019 een financieel compliment van € 50. De zorgvrager kan het compliment voor één mantelzorger aanvragen. Het compliment wordt rechtstreeks aan de mantelzorger uitbetaald. Informatie over aanvragen

Financiële tegemoetkoming

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven, zoals reiskosten. De gemeente komt mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en aantoonbaar extra hoge kosten tegemoet met een bijdrage van € 100 per jaar. Per zorgvrager wordt de financiële tegemoetkoming aan één mantelzorger toegekend. Informatie over aanvragen

Week van de Mantelzorg

Jaarlijks organiseren de Sociale Dorpsteams samen met de sociaal makelaars en de gemeente de Week van de Mantelzorg. Alle mantelzorgers die bij de gemeente bekend zijn en degenen aan wie zij mantelzorg verlenen worden uitgenodigd en in het zonnetje gezet. Ieder jaar staat een ander thema centraal.

Nieuwsblad voor mantelzorgers

De sociaal makelaars in de regio maken het nieuwsblad voor mantelzorgers 'VoorElkaar'. Het nieuwsblad verschijnt vier keer per jaar. VoorElkaar wordt per e-mail verstuurd of is af te halen bij het Sociale Dorpsteam in uw buurt. Wilt u het nieuwsblad digitaal ontvangen meld u dan aan via: diana.stalenhoef@samenopdeheuvelrug.nl.

Nieuwsblad voor mantelzorgers