Dit jaar is afval vaak negatief in het nieuws geweest. Wethouder Hans Waaldijk vertelt ons meer over het afval in onze gemeente. Lees het interview hieronder of bekijk de video.

Ons huishoudelijke afval wordt op de gemeentewerf in maar liefst 22 soorten gescheiden. En thuis staan er maar liefst vier kliko’s in de tuin. Maar laten we heel eerlijk zijn: heeft dat scheiden van afval wel zin?

"Ja zeker! De berichten in de krant wekken soms de indruk dat het allemaal geen zin heeft. Al het afval dat de gemeente gescheiden inzamelt, wordt ook daadwerkelijk gerecycled. Let wel: ik zeg niet dat er geen problemen zijn. De afzet van de gerecyclede grondstoffen is veel moeilijker geworden. China sloot zijn grenzen voor papier en plastic. Hierdoor werd de Europese markt overspoeld en liepen de kosten van de recycling enorm op. De belasting op het verbranden van afval werd enorm verhoogd. Zeker nu de olieprijs zo laag is dat het in veel gevallen goedkoper is om nieuwe grondstoffen te gebruiken. Dat heeft effect op de kosten. De verwerking van alle soorten afval is de laatste tijd duurder geworden. Maar het allerduurste om te verwerken, is het ongescheiden restafval. Ongescheiden afval wordt verbrand. Ter bescherming van onze planeet moeten we ervoor zorgen dat we geen waardevolle grondstoffen zomaar verbranden. En het is ook goed voor onze portemonnee."

Toch wordt de afvalstoffenheffing steeds hoger terwijl we zo ons best doen afval te scheiden.

"Dat klopt. Vorig jaar was de afvalstoffenheffing onvoldoende om de gestegen kosten te dekken. De tarieven voor 2020 hebben we sterk moeten verhogen. Laten we er niet omheen draaien. Ook in 2021 gaan die tarieven weer omhoog. Dat komt vooral door het duurder worden van het verwerken van restafval. Dat is het afval dat in de grijze kliko verdwijnt en het grof restafval. Deze tarieven zijn verdubbeld."

Kunnen we niets doen om de kostenstijging te beperken?

"Minder afval produceren! En dan vooral minder restafval en minder grof restafval. Want ongescheiden afval is het duurste om te verwerken. Dus ga vooral door met het scheiden van uw afval. Later dit jaar gaan we de discussie aan of we dit ook financieel kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door de afvalstoffenheffing af te laten hangen van de hoeveelheid restafval en grof restafval dat een huishouden heeft."

Wat doet de gemeente om de kosten te beperken?

"We zien dat het noodzakelijk is om keuzes te maken. Zo hebben we ervoor gekozen om dit jaar de extra herfstinzameling van GFT te schrappen. Vanaf mei volgend jaar maken we geen gebruik meer van de milieustraat Remmerden in Rhenen. Ook dat levert een besparing op."

En de maatregel om milieustraat Velperengh in Doorn op zaterdag te sluiten? Is dat ook een bezuiniging?

"Nee, dat heeft veel meer te maken met de gevolgen van corona. Alles wat iedereen normaal buitenshuis nuttigt, werd nu thuis gebruikt en thuis in de kliko gedaan. Bovendien zijn we massaal gaan opruimen en verbouwen. Er ontstond een enorme drukte op de milieustraat en tegelijkertijd waren veel collega’s niet inzetbaar omdat ze tot de risicogroep behoorden. We moesten veel collega’s uit andere teams inzetten. Dit kunnen we niet eindeloos volhouden. Het tijdelijk sluiten van de milieustraat in Doorn op zaterdag werd zo een feit."

Hoe lang nog blijft milieustraat Velperengh op zaterdag dicht?

"Dit jaar blijft de milieustraat op zaterdag dicht. In het najaar neemt het college een besluit over de toekomstige openingstijden met de juiste mix van goede service, voldoende toezicht en beheersing van de kosten. We beseffen heel goed dat het belangrijk is op zaterdag weer open te kunnen en daar gaan we ons best voor doen. Daarnaast een groot compliment naar u als inwoner. In de afgelopen maanden hebben onze collega’s op de milieustraat vooral veel begrip en waardering mogen ervaren. U hebt geduldig in de rij staan wachten. U hebt begrip getoond voor de tijdelijke maatregel om zaterdag dicht te blijven. Veel dank dat u ons nu de tijd gunt om met een goede oplossing voor de lange termijn te komen."