Nu het winter bijna is, gaan houtkachels en open haarden weer aan. Wanneer u in huis uw houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop u stookt.

Wilt u toch de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteken? U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Gebruik bijvoorbeeld hout met een vochtpercentage tussen 15-20% voor een optimale verbranding. Hoe optimaler het hout verbrandt, hoe minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer hoog oplopen. Bij windstil of mistig weer kunt u de houtkachel, pelletkachel of open haard dus beter uitlaten. Kijk daarom altijd op de Stookwijzer voordat u gaat stoken en stook niet bij een stookalert.

Weet u dat:

  • Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook? Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.
  • Blootstelling aan houtrook directe klachten van de luchtwegen kan geven zoals hoesten en benauwdheid? Daarnaast zijn er aanwijzingen dat blootstelling aan houtrook leidt tot meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen.
  • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
  • Het verboden is afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
  • Open vuurplaatsen, zoals vuurkorf en open haard, in de winter ook overlast veroorzaken?

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp: www.heuvelrug.nl/verantwoord-hout-stoken