In de wet is vastgelegd dat inwoners moeten kunnen meedenken en meepraten over de Wmo en de manier waarop de gemeente hieraan uitvoering geeft. Daarvoor is er de Wmo-raad.