Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zeist stelt de Zeister gemeenteraad voor om in het gebied tussen de A12 en het spoor, in het zuiden van Zeist, actief de mogelijkheden te verkennen voor zonnevelden en windenergie. Het Zeister college wil dat doen in overleg met bewoners en andere belanghebbenden. Onderdeel van de verdere verkenning is ook de vraag hoe inwoners van Zeist en buurgemeenten, zoals gemeente Utrechtse Heuvelrug, kunnen delen in de opbrengst van een eventueel initiatief.

Overig buitengebied

Daarnaast ziet het college van Zeist in de rest van het buitengebied tussen Zeist, Bunnik, Driebergen en Utrecht (463 hectare) beperkt kansen voor enkele kleinere, goed ingepaste zonnevelden van elk ongeveer 3 hectare. Met een gezamenlijk maximum van 10 hectare. De gemeente Zeist zal bij iedere aanvraag voor een zonneveld het belang van duurzame energieopwekking afwegen tegen de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie, recreatie, archeologie, landbouw, bodem, water en het belang van bewoners, omwonenden en gebruikers van het gebied. Deze criteria zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners en andere belanghebbenden. Initiatiefnemers moeten zorgvuldig overleg en afstemming met andere belanghebbenden in het gebied hebben gehad, vóór de gemeente een plan voor een zonneveld beoordeelt.

Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

De Zeister gemeenteraad behandelt de stukken ná de zomervakantie. De data van Ronde Tafel, debat en besluit, worden nog bekendgemaakt via www.zeist.nl/zonenwind.

Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich aanmelden voor de mailnieuwsbrief ‘Nieuwe Energie’. Aanmelden kan via www.zeist.nl/nieuwsbrieven.

Voor vragen kan men terecht bij de gemeente Zeist, via telefoon 14 030 of zeist@zeist.nl. Meer informatie: www.zeist.nl/zonenwind.