Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is bereid medewerking te verlenen aan de sloop van een bedrijfsloods, de bouw van zes dure koopwoningen en het splitsen van een woning in twee midden dure huurwoningen aan de Sterkenburgerlaan 63a-65 in Doorn. Ook geeft college het voorontwerp bestemmingsplan vrij voor vooroverleg, en bij geen inhoudelijke opmerkingen het concept bestemmingsplan vrij voor inzage.

Naast de sloop van  bedrijfsbebouwing  en de bouw van woningen wordt ook natuur aangelegd om een verbinding te vormen tussen twee Natuur Netwerk Nederland gebieden.

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig kader hiervoor vastgesteld.

Wethouder Jorg: “Ik ben blij dat we met deze ontwikkeling  zeven woningen aan de woningvoorraad van de gemeente kunnen toevoegen en natuur aanleggen zodat er een goede verbinding ontstaat tussen het buitengebied en de rand van de stedelijke bebouwing van Doorn.”