Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente: samen zetten we ons in voor een gezonde toekomst en een prettige, veilige leefomgeving. We helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan door zo min mogelijk CO₂ uit te stoten. Stap voor stap en wijk voor wijk maken we onze dorpen de komende jaren klaar voor een aardgasvrije toekomst. Doet u mee?

Over op aardgasvrij wonen vóór 2050

Fossiele energie komt uit brandstoffen die opraken en die schadelijk zijn voor het milieu: aardgas, aardolie en steenkool. Om de aarde gezond te houden is het heel belangrijk dat we stoppen met het gebruik van die fossiele brandstoffen. Stoppen met fossiele energie is met de grote stijging van de energieprijzen nóg dringender geworden. Net als elke gemeente in Nederland heeft Utrechtse Heuvelrug samen met inwoners en andere betrokken daarom een 'Transitievisie Warmte' opgesteld. Daarin staat in welke wijken we starten met een gezamenlijke aanpak om ons voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst, bijvoorbeeld door goed te isoleren.

Wijk voor wijk

De overstap maken naar wonen zonder aardgas is niet niks. Je zet niet even een schakelaar om. Daarom doen we het wijk voor wijk en helpt de gemeente zoveel mogelijk mee. Per wijk of buurt bekijken we samen met bewoners(netwerken) wat er moet gebeuren en hoe we dat slim en voordelig kunnen doen. Bijvoorbeeld door vloerisolatie, dubbel glas of zonnepanelen met een groep buren tegelijk in te kopen.

Stap 1. Isolatie

Veel woningen moeten eerst (beter) worden geïsoleerd, zodat het energieverbruik omlaag gaat. Goede isolatie is ook een voorwaarde om een woning zonder aardgas in de winter lekker warm te krijgen en te houden. In de zomer houdt isolatie uw huis juist prettig koel. Beter isoleren is dus goed voor het milieu, voor het wooncomfort én voor uw portemonnee! In onze gemeente staat woningisolatie de komende jaren dan ook centraal. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we per wijk een wijk(warmte)plan. Tegelijkertijd doen we onderzoek naar nieuwe duurzame bronnen voor warmte en elektriciteit.

Stap 2. Duurzame warmte

Als de isolatie in de wijken op orde is, gaan we stap voor stap over op duurzame warmtebronnen ter vervanging van aardgas. U kunt dan denken aan geothermie (diepe aardwarmte), een warmtenet met warmte uit de waterzuivering, warmte terugwinnen uit de riolering, of warmte- en koudeopslag in de bodem. Zijn die warmtebronnen in onze gemeente niet voldoende beschikbaar, dan gaan we werk maken van de overschakeling op (hybride) warmtepompen. Uiterlijk in 2050 zijn alle gebouwen in onze gemeente aardgasvrij.

Voortgang

Hoe we onze wijken aardgasvrij gaan maken, weten we nu nog niet precies. Maar er gebeurt veel in Nederland en ook in onze gemeente gaan de ontwikkelingen snel. Om veelgestelde vragen te beantwoorden en u op de hoogte te houden van de stand van zaken, houden we op een webpagina de voortgang bij. Naar de pagina Aardgasvrij wonen - voortgang