Privacy

Om onze taken te kunnen uitvoeren werken wij met persoonsgegevens van inwoners. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en zorgen dat deze gegevens beschermd worden. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie die over u als privépersoon die tot u te herleiden is. Bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van van het onderwerp kunnen dat ook andere gegevens zoals geboortedatum, geslacht of burgerservicenummer zijn. 

Wat doen we met persoonsgegevens?

Vult u via onze website een formulier in? Dan leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dat doen we ook als aan de balie komt of telefonisch contact met ons heeft. Die gegevens gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Een deel van die gegevens bewaren we. Waarom doen we dat? Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn we wettelijk verplicht om ze te bewaren. We kunnen zo makkelijk contact met u opnemen. Bijvoorbeeld om uw stempas naar u op te sturen. Soms zijn wij verplicht om gegevens te delen met andere organisaties, zoals de Belastingdienst of het UWV.

  • Privacybescherming

    Op deze pagina leest u hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

  • Privacyrechten

    Uw rechten bij het vastleggen van uw persoonsgegevens door de gemeente.