Toegankelijkheid

Gemeente Utrechtse Heuvelrug streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze website voldoet zo goed mogelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl(externe link) op niveau AA.

Onderzoeksresultaten 

De verklaring geldt voor het domein: https://www.heuvelrug.nl/ 

Content

Op 25 oktober 2022 is een handmatig deelonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is afgerond op 22 februari 2023. Er is vastgesteld in hoeverre de content van de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is. Uit het onderzoek is gebleken dat de website helaas nog niet volledig voldoet aan alle succescriteria. Op dit moment voldoet de website aan 24 van de 30 succescriteria. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen het overgrote deel van de content dus al goed lezen en gebruiken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dit onderzoek (inspectie) is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. 

Techniek

Op 31 maart 2022 is in opdracht van de leverancier van het CMS van de website een onderzoek uitgevoerd naar de techniek. Gebleken is dat deze goed toegankelijk is. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen hierdoor goed overweg met deze website. Het onderzoek is volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. uitgevoerd. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

Toegankelijkheid andere websites waar wij betrokken bij zijn

Toegankelijkheid apps waar wij betrokken bij zijn

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via publiekscommunicatie@heuvelrug.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.