De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten (akten) van belangrijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte

U vraagt een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand op bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

 • Een aanvraag is alleen mogelijk als de gebeurtenis in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft plaatsgevonden. Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een andere gemeente? Dan moet u de akte dáár aanvragen.
 • Let op: u krijgt geen geld terug als u de akte in de gemeente Utrechtse Heuvelrug aanvraagt en wij de akte niet hebben. Er zijn dan wel kosten gemaakt om uw gegevens op te zoeken.

Gaat het om een afschrift of een uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Online aanvragen

Een uittreksel aanvragen

U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf
 • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden

Internationaal uittreksel

Wilt u een internationaal uittreksel burgerlijke stand? Geef dit dan bij aanvraag aan. 

Iemand anders machtigen

Vraagt iemand anders voor u aan? Dan geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • de naam van de gemachtigde
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

Wat neemt u mee?

Bij persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Bij schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Wat kost het?

Een uittreksel/afschrift van een akte van de burgerlijke stand kost € 16,60. Een internationaal uittreksel BRP kost € 17,95.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Ook als u iemand hiervoor machtigt
 • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, sturen wij u het per post toe