Prestatieafspraken 2019-2024

Aanbod van goede en passende huisvesting voor onze inwoners vinden wij belangrijk. Daarom hebben de gemeente, de woningcorporaties Heuvelrug Wonen, Rhenam Wonen, woningbouwvereniging Maarn en hun huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2019-2024.

Aanvulling op de prestatieafspraken

In de jaarlijkse wettelijke cyclus voor het maken van prestatieafspraken die bovengenoemd partijen maken, is een aanvulling (addendum) op de prestatieafspraken 2019-2024 gemaakt, met onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen waarmee partijen samen aan de slag willen. De prestatieafspraken gaan over duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg.