Allemaal aan de bak! Afvalcampagne 2022

We gaan allemaal aan de bak in 2022! Gewoon: afval bewust scheiden en in de juiste bak. We geven u graag tips hierover. Als iedereen meedoet, blijft er zeker minder dan die 100 kilo restafval per persoon, per jaar over. En daar gaan we voor, u toch ook?

Waarom een afvalcampagne?

We gooien nu per persoon per jaar, gemiddeld zo’n 150 kilo restafval weg. Daarvan is 36 procent écht restafval, maar 64 procent niet en hoort niet in de verbrandingsoven. Door afval goed te scheiden, kunnen grondstoffen heel eenvoudig opnieuw gebruikt worden. De doelstelling is om gemiddeld 100 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Als iedereen per week 1 kilo minder afval in de restafvalbak gooit, zijn we er al. Doet u mee?

De campagne Allemaal aan de Bak heeft effect. De eerste zes maanden van dit jaar is er gemiddeld 3 kilo minder restafval aan huis opgehaald dan in de vier jaren ervoor.  Bekijk het verslag van de campagne

Prijsprikkel voor restafval?

Dit najaar buigt de gemeenteraad zich over deze vraag. Een prijsprikkel voor restafval betekent in de praktijk dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens met weinig restafval (waar afval goed gescheiden wordt) lager is dan gemiddeld en voor huishoudens met meer afval hoger. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat zo’n maatregel goed werkt om de hoeveelheid restafval te verminderen.

Aan de raad wordt gevraagd een keuze te maken tussen vier scenario’s: één waarbij geen prijsprikkel wordt ingevoerd; één waarbij de prijs van restafval wordt bepaald door hoe vaak de kliko wordt geleegd of een zak in de container wordt gestopt; en twee waarbij het gewicht van het restafval meetelt.

Benieuwd naar de scenario's? Bekijk dan het onderstaande document. 

Vier scenario's voor prijsprikkel voor restafval

Hoe scoort u met afval?

Sinds dit jaar kunt u bijhouden hoe vaak u uw kliko voor restafval laat legen. Vaker of minder vaak dan het gemiddelde? Lukt het u om te minderen? En zou diftar voor u wel of geen voordeel opleveren. Op https://www.mijnafvalweg.nl(externe link) vindt u meer informatie.

Gebruikt u geen kliko’s voor uw afval? We kunnen u op dit ogenblik nog geen inzicht geven in hoe vaak u een zak restafval aanbiedt. Maar nog beter afval scheiden kan natuurlijk wel al door papier, PMD en glas naar de juiste verzamelcontainer te brengen.

Afvaltests

Afval scheiden was nog nooit zo makkelijk! En dat laten inwoners van onze gemeente graag zien. We gingen langs bij vijf inwoners die zich wilden bewijzen tijdens de afvaltest. Benieuwd naar tips en wie er heeft gewonnen?

Bekijk de vijf korte filmpjes in de online serie ‘de afvaltest'

Minder restafval, hoe doe ik dat? Tips!

Afval scheiden begint in de keuken. Maak het uzelf makkelijker door in de keuken het afval al te scheiden. Enkele tips:

  • Lege verpakkingen (dus PMD) nemen de meeste plaats in. Zorg dat de bak of zak voor PMD in de keuken groot genoeg is. Heeft u geen PMD kliko? Neem dan de lege verpakkingen mee als u boodschappen gaat doen. Bij de meeste supermarkten staat een PMD verzamelcontainer.
  • Papier is schoon en droog. Houdt het apart en breng het zo af en toe naar de kliko of de papiercontainer.
  • Etensresten kunnen allemaal bij het GFT. Een emmertje of bakje in de keuken leegt u makkelijk iedere dag in de GFT kliko. Dit scheelt heel veel restafval. GFT scheiden in de hoogbouw kan helaas nog niet.
  • Bij goed afval scheiden wordt blijft weinig restafval over. Een klein bakje voor restafval in de keuken is vaak al genoeg