Onze gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Klimaatneutraal betekent dat er op ons grondgebied evenveel energie wordt opgewekt als dat er gebruikt wordt. Om dit te kunnen bereiken moeten we veel energie besparen. Zo veel mogelijk zonnepanelen op daken leggen is niet genoeg om klimaatneutraal te worden. Daarom hebben we ook windturbines en zonnevelden nodig. In het afwegingskader ‘Energie in Landschap’ kunt u zien hoe plannen voor duurzame energieopwekking in ons buitengebied beoordeeld worden.

De gemeente gebruikt een deelopgave van 0,08 TWh (Terawattuur) tot 1 april 2025. Dit kan gehaald worden met zonnevelden, windturbines of door innovatieve (vernieuwende) technieken. In 2021 en 2022 worden de initiatieven voor duurzame energieopwekking beoordeeld. De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2020 het afwegingskader vastgesteld. U kunt meer lezen over het vaststellen van het overwegingskader op de website van de gemeenteraad of in het document onderaan deze pagina.