Wat is het?

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Wat kost het?

Voor een tijdelijke ontheffing betaalt u leges.

Online aanvragen

Deze aanvraag doet u met DigiD of eHerkenning (niveau 2+). Vraagt u namens uzelf aan dan gaat u automatisch verder naar DigiD. Vraagt u namens een organisatie aan dan gaat u automatisch verder naar eHerkenning.

Artikel 35 aanvragen

Ontheffing schenktijden en bijeenkomsten

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
    • is minimaal 21 jaar;
    • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden u alcohol wilt schenken

Het volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief de bijlagen, moet minimaal vier weken voor start van het evenement bij ons zijn ingediend. Wanneer de aanvraag niet compleet of niet op tijd is ingediend kunnen wij besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Wat moet ik meenemen?

 Een geldig identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.