Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement heeft u een ontheffing van ons nodig. Wij hebben bij een aanvraag de volgende informatie van u nodig:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden u alcohol wilt schenken

Het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen, moet minimaal vier weken voor start van het evenement bij ons zijn ingediend. Is de aanvraag niet compleet of niet op tijd ingediend? Dan kunnen wij besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement zijn de volgende voorwaarden:

  • u mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar
  • op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen
  • de persoon die de leiding heeft over de alcohol:
    • is minimaal 21 jaar
    • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Wanneer heeft u geen vergunning of ontheffing nodig?

Wilt u alcohol schenken op een besloten feest dan hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat kost het?

Voor een tijdelijke ontheffing betaalt u leges.

Aanvullende informatie

Voor het organiseren van een evenement moet u ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.