Alcoholvergunning

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder. Vraag deze aan bij de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder
 • uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken
 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne
 • geen van de leidinggevenden heeft een strafblad
 • in uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning

Extra voorwaarden voor verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • de tijden waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens hangen op een goed zichtbare plek
 • er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne
 • wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig
 • de huisregels voor alcoholgebruik staan in het bestuursreglement

Bijlagen bij de aanvraag

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) per bestuurslid en leidinggevende
 • Een schriftelijke verklaring van een ondernemer of bestuurslid zonder SVH-diploma. Hierin wordt verklaart dat de ondernemer of bestuurslid op geen enkele wijze bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
 • Een compleet ingevulde, en door de desbetreffende leidinggevende ondertekende, verklaring leidinggevende (bijlage model A).
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke leidinggevende
 • Een kopie van de koopovereenkomst/het huurcontract/de pachtovereenkomst tussen de exploitant en verkoper/verhuurder/verpachter
 • Een kopie van de statuten (indien van toepassing)
 • Een bouwkundige tekening van de inrichting, inclusief de daarbij behorende terrassen (schaal 1:100). De tekening moet worden voorzien van maatvoering, lokaliteiten en de mechanische installatie
 • Een volledig ingevuld ‘Vragenformulier Wet bibob’, inclusief bijlagenvel en bijlagen

Nieuwe leidinggevende? Altijd melden

Komt er een nieuwe leidinggevende bij? Dan moet u dit bij ons melden. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Bibob-formulier

Wij kunnen u vragen om een Bibob-vragenformulier. Daarmee beoordelen wij de betrouwbaarheid van uw onderneming. Is er bijvoorbeeld een crimineel verleden dan kunnen wij besluiten om u geen vergunning te geven.

Wanneer geen vergunning nodig?

In de volgende zaken mag u zonder vergunning bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak

U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag drank- en horecavergunning betaalt u leges. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.