Allemaal aan de bak

Allemaal aan de bak voor minder restafval

Minder afval verbranden en meer recyclen. Daar blijven we aan werken. In 2025 voeren we een prijsprikkel in om de hoeveelheid restafval te verminderen. Dat gaat zeker helpen. Maar we kunnen ook nu al aan de bak. We geven u graag tips en houden u op de hoogte van de prijsprikkel.

Waarom minder restafval?

We gooien nu per persoon per jaar gemiddeld zo’n 120 kilo bij het restafval. Restafval wordt verbrand. Dat is slecht voor het milieu en bovendien erg duur. Maar 36 procent is écht restafval dat alleen maar verbrand kan worden. De andere 64 procent hoort niet in de verbrandingsoven. Door goed afval scheiden kunnen grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Het doel is om niet meer dan 100 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Dat moet gemakkelijk kunnen. Doet u mee?

Prijsprikkel voor restafval

Bij een prijsprikkel betalen huishoudens met minder restafval ook minder afvalstoffenheffing. Huishoudens met meer restafval betalen meer. De vervuiler betaalt en inwoners krijgen zo zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Bij andere gemeenten bleek die maatregel goed te werken om restafval te verminderen en de kosten eerlijker te verdelen. In 2025 voeren wij dit ook in onze gemeente in. Hoe vaak de restkliko geleegd wordt of een zak in de verzamelcontainer voor restafval gaat, bepaalt de prijs voor restafval.

De gemeente wil dat iedereen het afval goed kan scheiden. Nu kan dat nog niet overal, en zeker niet bij de hoogbouwwoningen. Daar gaan we dan ook op veel plekken meer verzamelcontainers plaatsen voor grondstoffen, zoals oud papier, en PMD (plastic en metalen verpakkingen en drinkkartons. Ook gaan we aan de slag met het kunnen scheiden van GFT+e, waarbij de ‘e’ staat voor etensresten.

Om elke inwoner het afval goed te kunnen laten scheiden en daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen, gaan we bij hoogbouwwoningen meer verzamelcontainers plaatsen voor bijvoorbeeld plastic en metalen verpakkingen en drinkkartons (PMD)

Achtergrond van de campagne

Hoe scoort u met afval?

Sinds dit jaar kunt u bijhouden hoe vaak u uw kliko voor restafval laat legen. Is dat vaker of minder vaak dan het gemiddelde? Lukt het u om te minderen? En zou diftar voor u wel of geen voordeel opleveren? Op MijnAfvalWeg staat meer informatie. Met de handleiding Mijn Afval Weg logt u stap voor stap in.

Gebruikt u geen kliko voor afval? We kunnen u op dit ogenblik nog geen inzicht geven in hoe vaak u een zak restafval aanbiedt. Maar nog beter afval scheiden kan natuurlijk wel al door papier, PMD en glas naar de juiste verzamelcontainer te brengen.

Minder restafval. Hoe dan?

Afval scheiden begint in de keuken. Maak het uzelf makkelijker door in de keuken het afval al te scheiden. Bijvoorbeeld de tips hieronder:

  • Lege verpakkingen (dus PMD) nemen de meeste plaats in. Zorg dat de bak of zak voor PMD in de keuken groot genoeg is. Heeft u geen PMD kliko? Neem dan de lege verpakkingen mee als u boodschappen gaat doen. Bij de meeste supermarkten staat een PMD verzamelcontainer
  • Papier is schoon en droog. Houd het apart en breng het zo af en toe naar de kliko of de papiercontainer
  • Etensresten kunnen allemaal bij het GFT. Een emmertje of bakje in de keuken leegt u makkelijk iedere dag in de GFT kliko. Dit scheelt heel veel restafval. GFT scheiden in de hoogbouw kan helaas nog niet
  • Bij goed afval scheiden blijft weinig restafval over. Een klein bakje voor restafval in de keuken is vaak al genoeg

Afvaltests

Afval scheiden was nog nooit zo makkelijk! En dat laten inwoners van onze gemeente graag zien. We gingen langs bij vijf inwoners die zich wilden bewijzen tijdens de afvaltest. Benieuwd naar tips en wie er heeft gewonnen? Bekijk de vijf korte filmpjes van de online serie ‘de afvaltest'.