Eind 2023 heeft de gemeente na een openbare verkoopprocedure de voormalige gemeentewerf aan de Burgemeester van den Boschstraat 4 in Amerongen gegund aan Helder B.V. uit Breda. Op 23 mei 2024 wordt de grond juridisch overgedragen aan de ontwikkelaar en is de gemeente geen eigenaar meer.

De ontwikkelaar heeft, met medewerking van gemeente, na een voorlopige kadastrale splitsing, sinds kort 2 kavels in verkoop: https://www.funda.nl/koop/amerongen/bouwgrond-43455289-burgemeester-van-den-boschstraat-4-i/kadaster/

Bouwprogramma

  • Maximaal 3 woningen op eigen kavels
  • Maximale bouwhoogte van 7 meter
  • Aansluiten bij beschermd dorpsgezicht