Locatie Burgemeester van den Boschstraat 4 Amerongen in verkoop vanaf 20 september 2023

De voormalige gemeentewerf in Amerongen is gereed gemaakt voor verkoop. Deze locatie ligt aan de Burgemeester van den Boschstraat 4 in Amerongen en is per 20 september 2023 in verkoop gekomen.

Het betreft een perceel bebouwde grond op verhard en onverhard terrein (voormalige gemeentewerf o.a. bedrijfshal met kantoorruimte en kapschuur). De locatie is geschikt (met een onherroepelijk bestemmingsplan) voor ontwikkeling van drie bouwkavels waarop een vrijstaande woning mag worden gebouwd. Het gaat om een gehele ontwikkeling; er is geen sprake van verkoop van losse kavels. De locatie ligt binnen beschermd dorpsgezicht. Op een van deze kavels rust een (voorwaardelijke verplichting): een bouw- en sloopverbod in verband met de aanwezigheid van een kerkuil.

Kadastraal is de locatie bekend onder: Gemeente Amerongen, sectie D, nummer 6617, ter grootte van 1.944 m2.

Voor meer informatie over het proces van verkoop verwijzen wij u graag naar:

https://www.funda.nl/koop/amerongen/bouwgrond-42245941-burgemeester-van-den-boschstraat-4/(externe link)

https://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/amerongen/object-42116145-burgemeester-van-den-boschstraat-4/(externe link)

Bouwprogramma

  • Maximaal 3 woningen op eigen kavels
  • Maximale bouwhoogte van 7 meter
  • Aansluiten bij beschermd dorpsgezicht