Vraagt u een vergunning aan waarbij de bodem dieper dan 30 centimeter wordt verstoord? Dan kunnen wij eisen dat u vooraf archeologisch onderzoek laat doen. De archeologische verwachtingswaarde van het terrein en de werkzaamheden in de bodem geven de doorslag.

Archeologisch onderzoek

Bij archeologisch onderzoek worden archeologische resten opgespoord en op waarde geschat. Archeologisch onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd. Het onderzoek start eenvoudig en wordt als dat nodig is uitgebreid. Hierbij wordt de wettelijke Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie gehanteerd.

Archeologisch onderzoek kan uitsluitend worden uitgevoerd door een gecertificeerd archeologisch bedrijf(externe link).

Weet u niet zeker of onderzoek noodzakelijk is? Neem dan contact op met de gemeentelijk archeoloog, via e-mail archeologie@heuvelrug.nl of telefonisch (0343) 56 56 00.

Richtlijn

Om duidelijk te maken waaraan archeologisch onderzoek in de gemeente Utrechtse Heuvelrug moet voldoen, is er de 'Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek'.

Archeologische Beleidskaart

In onze Monumentenverordening staan een aantal vrijstellingsgrenzen. Op de archeologische beleidskaart ziet u in waar er regels en vrijstellingen zijn.