Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Wilt u asbest  verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Oók bij vergunningvrij (ver)bouwen moet u het melden als daarbij asbest vrijkomt
  • Huurt u de woning? Dan moet u eerst contact opnemen met de verhuurder

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

Als u asbest gaat verwijderen doet u een online sloopmelding via het Omgevingsloket online(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u daarvan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u begint met asbest verwijderen, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Hoe lang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Aanvullende informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link)  kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.