Wilt u een bed and breakfast beginnen? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Mogelijk moet u een vergunning aanvragen.  Met de vergunningscheck op Omgevingsloket online(externe link) ziet u wat er nodig is voor het beginnen van een bed and breakfast.  Hier kunt u gelijk ook een vergunning aanvragen. Zeker als u gaat verbouwen is dit van belang. 

Kunnen er in uw bedrijf vijf of meer personen tegelijk overnachten? 

Lees dan ook de informatie over de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan.

Bent u van plan alcohol te verkopen? 

Lees dan ook de informatie over de drank- en horecavergunning 

Zijn er regels of richtlijnen voor het realiseren van een bed and breakfast?

Ja, er zijn richtlijnen voor bed and breakfasts in onze gemeente. U bent altijd verplicht om een nachtregister bij te houden en toeristenbelasting af te dragen aan de gemeente.
 

U kunt met een van onze medewerkers de mogelijkheden bespreken. 

Maak een afspraak

Een vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket Online(externe link). Dat kan met DigiD (personen) of eHerkenning (ondernemers). Let op dat u de juiste stukken bij uw aanvraag meestuurt. Anders kunnen wij uw plan niet beoordelen.

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen acht weken krijgt u van ons bericht of wij u de gevraagde vergunning verlenen. Deze termijn kan met zes weken verlengd worden. Ook is het mogelijk dat wij aanvullende informatie nodig hebben om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. In dat geval vragen wij dat bij u op en wordt de behandeltermijn opgeschort. Wij mogen de periode voor een beslissing ook zelfstandig éénmalig verlengen.

Beslist de instantie niet binnen de gestelde behandeltermijn? Dan verlenen wij u de vergunning automatisch (van rechtswege). 

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken

Aanvraag vergunning (uitgebreide procedure)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met zes weken verlengd worden.

U ontvangt eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit is een voorlopig besluit.

Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u dat binnen 6 weken aangeven door hiervoor een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze zet u uw naam en adres, het dossiernummer van het ontwerpbesluit, de reden waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening. 

Wij nemen daarna een definitief besluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dat kan alleen als u ook een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend.