Open van zonsopgang tot zonsondergang.

Deze begraafplaats in Amerongen  is in 1937 aangelegd nabij het Amerongse  Bos. Hij wordt omgeven door hoge hagen en is verdeeld in een oud gedeelte aan de voorzijde en een nieuwe uitbreiding aan de achterzijde. De begraafplaats wordt gesierd door beuken, eiken, rododendrons, hagen van laurierkers en andere soorten.

Bijzondere graven

Op de begraafplaats zijn graven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden van Nederlandse militairen, verzetsstrijders en van vliegeniers en soldaten uit het Verenigd Koninkrijk. Ook is er een monument ter nagedachtenis van koopvaardijpersoneel en Nederlandse militairen en verzetslieden die zijn omgekomen in de periode 1940-1954. Ook zijn op deze begraafplaats graven van zusters van het Zendingsdiaconessenhuis te vinden.

Aula

De aula op de begraafplaats is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte aan 80 personen. De aula wordt beheerd door Uitvaartverzorging Van Tellingen B.V, (030) 69 13 138.

Begraven

De gemeente geeft op de nieuwe algemene begraafplaats in Amerongen nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 10, 15, 20, 30 of 50 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.

De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden. Daarnaast zijn er ook particuliere graven op een apart veld, speciaal bedoeld voor kinderen.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Cremeren

Ook na een crematie is het mogelijk om de begraafplaats van Amerongen een plaats te vinden om uw dierbare overledenen te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in de urnenmuur of urnenzuil.  Ook is er op deze begraafplaats een veld speciaal bedoeld voor het uitstrooien van as.