De begraafplaats is in 1937 aangelegd vlakbij het Amerongse Bos en is verdeeld in een oud deel en een nieuwe uitbreiding. Geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 

Aula

De aula op de begraafplaats is voor voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en heeft ruimte voor 80 personen. De aula wordt beheerd door Uitvaartverzorging Van Tellingen: (030) 69 13 138.

Begraven

Wij geven op de nieuwe algemene begraafplaats in Amerongen nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Cremeren

Ook na een crematie is het mogelijk om op de begraafplaats van Amerongen uw dierbare overledenen te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in de urnenmuur of urnenzuil. Ook is er een veld voor het uitstrooien van as.

Bijzondere graven

Op de begraafplaats zijn graven van Nederlandse militairen uit de Tweede Wereldoorlog, verzetsstrijders en vliegeniers en soldaten uit het Verenigd Koninkrijk. Er is een monument voor koopvaardijpersoneel en Nederlandse militairen en verzetslieden die zijn omgekomen in de periode 1940-1954. Ook liggen er graven van zusters van het Zendingsdiaconessenhuis.

Contact gezocht met rechthebbenden van graven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Amerongen

Om de administratie van begraafplaatsen actueel te houden, zoeken wij contact met rechthebbenden van graven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Amerongen.

Er zijn graven waarvan de rechthebbenden, bijvoorbeeld door overlijden of een verhuizing, niet achterhaald kunnen worden. 

Deze graven worden gemarkeerd met een sticker of bordje met de tekst: ‘Contact gezocht – zie publicatiebord’.  

De complete lijst met betreffende grafnummers staat onder dit bericht.

Reageren

Nabestaanden of belanghebbenden hebben vanaf 24 april een jaar de tijd om te reageren. Als de gemeente na één jaar (voor 1 mei 2025) geen aanmeldingen voor een graf heeft gekregen, dan vervalt het graf aan de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens of, en wanneer deze graven geruimd zullen worden.

Reageren kan via begraafzaken@heuvelrug.nl. U kunt ook bellen via 0343 56 56 00.

Overige begraafplaatsen

Voor de begraafplaatsen in onze gemeente, is de zoektocht naar rechthebbenden nog in volle gang. Denkt u dat de gegevens van een graf niet juist zijn? Neem dan contact op met de afdeling Begraafzaken.

Meer informatie

Op www.heuvelrug.nl/overlijden leest u extra informatie.