Open van zonsopgang tot zonsondergang.

De begraafplaats in Maarn is in 1924 aangelegd naar ontwerp van architect J. Pothoven. In de paden- en hagenstructuur  zijn de symbolen voor geloof, hoop en liefde opgenomen: een kruis, een anker en een hart. De graven liggen in gazonstroken langs overwegend rechte paden.

Bijzondere graven

Op de begraafplaats zijn de graven van twee verzetsstrijders te vinden.

Aula

De aula dateert uit 1969 en is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte voor 100 personen. Er is een orgel in de aula aanwezig.

De gemeente geeft op de algemene begraafplaats in Maarn nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 10, 15, 20, 30 of 50 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.
De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Cremeren

Ook na een crematie is het mogelijk om op de nieuwe algemene begraafplaats in Maarn een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in een urnenmuur.