Tijdens kantooruren op maandag tot en met vrijdag 12.30 uur kan de uitvaartverzorger een uitvaart boeken bij afdeling Begraafzaken via telefoonnummer 0343 56 56 00.

Vanaf vrijdagmiddag 12.30 uur tot maandagochtend 08.30 uur kan de uitvaartverzorger hiervoor contact opnemen met SCU Monuta via telefoonnummer 055 5274 238.

SCU Monuta beheert ook in het weekend en op feestdagen de uitvaartagenda. 

Voor het huren van onze aula of opbaarruimte in het weekend, kan de uitvaartondernemer ook contact opnemen met SCU Monuta via hetzelfde telefoonnummer.