Voor begraven of cremeren heeft u toestemming nodig van de gemeente. De uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

De overledene mag niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden. De uiterste termijn van begraven of cremeren is 6 werkdagen na het overlijden.

Toch begraven of cremeren na 6 werkdagen?

Hiervoor is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente én van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming vragen vanwege uw godsdienst of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Toch begraven of cremeren binnen 36 uur?

Hiervoor heeft u toestemming nodig van de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar het lichaam is.

Aankoop van een graf

Particuliere graven worden uitgegeven voor 10, 15, 20, 30 of 50 jaar. Een (urnen)graf reserveren kan ook. Het grafrecht kan daarna verlengd worden. Algemene graven worden uitgegeven voor 10 jaar en kunnen niet verlengd worden.

Wat kost het kopen en onderhouden van een graf?

Kosten voor koop

Degene die recht heeft op de grafruimte krijgt de rekening voor de koop van de grafruimte, de kosten van begraven of het bijzetten van een overledene in een (urnen)graf of nis.

Kosten voor onderhoud

De kosten voor het onderhoud van de begraafplaats vallen vanaf 1 januari 2019 onder het tarief voor grafrecht. Is het grafrecht vóór 1 januari 2019 afgesloten en is het onderhoud niet afgekocht, dan krijgt u ieder jaar een rekening voor het onderhoud. Wilt u het onderhoud alsnog afkopen dan kunt u dat schriftelijk aanvragen. Afhankelijk van het aantal jaren dat al is betaald bepalen wij het afkoopbedrag.

Als het grafrecht voor de grafruimte vervalt

Een jaar voor de vervaldatum van het grafrecht vraagt de gemeente degene die recht op het graf heeft of hij of zij de grafrechten wil verlengen. Dat kan steeds voor een periode van 5, 10 of 20 jaar. Afstand doen van het graf kan ook. Dan deze weer in eigendom van de gemeente. De gemeente gaat het graf dan ruimen.

Grafruimtes Oude Algemene Begraafplaatsen

Op de Oude Algemene Begraafplaatsen wordt niet meer begraven. Alleen bijzettingen in bestaande grafruimtes op de Oude Algemene Begraafplaatsen in Amerongen, Leersum en Doorn. Op de Oude Algemene Begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg kunnen alleen asbussen of urnen bijgezet worden