Coronavirus

Voor actuele maatregelen en informatie over onze gemeente kijk op de

Informatiepagina Coronavirus >>>

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, naar homepage

Belastingen

 

 

 

 

 

 

Voor onze gemeente regelt de Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (BgHU) de belastingen. Ze doen dit voor de WOZ, de heffing en inning voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting en BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). En voor het waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (BgHU).