Belastingen

Voor onze gemeente regelt de Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (BgHU) de belastingen. Ze doen dit voor de WOZ, de heffing en inning voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting en BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). En voor het waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (BgHU).