Het rijk heeft de historische kern van Amerongen en het dorp Rijsenburg aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Tuindorp Maarn is beschermd op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. Het bijzondere, historische karakter van deze kernen moet bewaard blijven.

Bouwen en verbouwen bij een beschermd dorpsgezicht

Bouwwerkzaamheden zijn vergunningplichtig. Van rijkswege beschermde dorpsgezichten zijn daarop een uitzondering. Bouwwerkzaamheden op het erf aan de achterkant van een ‘niet als monument beschermd hoofdgebouw’ zijn vergunningvrij als het erf niet gericht is richting openbaar toegankelijk gebied. Dus niet op het zij-erf achter de achtergevel.

Vergunningcheck

Vraag vooraf bij ons na of voor bouwwerkzaamheden een vergunning nodig is of niet. U kunt dan ook informatie krijgen over het bestemmingsplan met regels waar op een perceel gebouwd kan worden en maximale bouwvolumes. Meer informatie over beschermde dorpsgezichten staan in de brochure Historische Heuvelrug.

Vragen?

Voor vragen over verbouwingen in beschermde dorpsgezichten neemt u contact op via (0343) 56 56 00.

Brochure Historische Heuvelrug