Als u verantwoordelijk bent voor een pand, dan bent u ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voordat u een gebouw in gebruik neemt, moet u een melding hebben gedaan voor brandveilig gebruik of een omgevingsvergunning hebben aangevraagd en gekregen. Dat hoeft niet als u het pand alleen gebruikt om zelf in te wonen. 

De regionale brandweer(externe link) (Veiligheidsregio Utrecht) geeft advies over het brandveilig maken van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen. Met dit advies kunt u de woning of het gebouw waar u verantwoordelijk voor bent, goed beveiligen tegen brand. Dat geeft een veilig gevoel en bovendien letten verzekeringsmaatschappijen bij schadeclaims op de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn. 

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik gebouwen

Bij het Omgevingsloket online(externe link) kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen of alleen een melding moet doen. Een melding voor brandveilig gebruik kost niets, voor een vergunning moet u legeskosten betalen.
 

Vergunning is nodig als

 • U slaapplekken aanbiedt aan meer dan vijf personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis
 • In uw gebouw overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf
 • In uw gebouw overdag meer dan 10 personen aanwezig zijn met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang

Vraagt u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan terwijl dit wel had gemoeten? Dan bent u strafbaar.

Melding is voldoende voor

 • kamergewijze verhuur als een woning in vijf of meer wooneenheden wordt verhuurd
 • tijdelijke bouwwerken, bijvoorbeeld een bouwkeet of tribunes en partytenten bij evenementen
 • een onderwijsgebouw voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen
 • lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas
 • kantoren, bijvoorbeeld een bankgebouw of gemeentehuis
 • panden bedoeld voor sport, bijvoorbeeld een zwembad, sportzaal of fitnesscentrum
 • panden voor verkoop, bijvoorbeeld een supermarkt, stationsgebouw of winkel (ook bij een tankstation)
 • bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater 
   

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop(externe link)). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding bij ons te doen.

Procedure vergunning aanvragen

 • Vraag de vergunning minimaal zes maanden van tevoren aan via het Omgevingsloket Online(externe link). U mag het gebouw namelijk niet gebruiken, voordat u de vergunning heeft
 • Bij de aanvraag ziet u welke documenten u moet meesturen
 • Stuur in ieder geval een plattegrond van het gebouw mee, waarop blusmiddelen, vluchtroutes en andere brandveiligheidsvoorzieningen staan aangegeven
 • Als particulier heeft uw DigiD nodig. Als ondernemer moet u eHerkenning gebruiken en uw KvK-vestigingsnummer invullen
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag
 • De gemeente heeft 6 maanden de tijd om uw aanvraag af te handelen en kan deze termijn met 6 weken verlengen
 • De gemeente maakt na overleg met de brandweer een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit is een voorlopig besluit

Oneens met besluit

Wanneer u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit belt u dan met de behandelend ambtenaar voor een toelichting of om vragen te stellen. Vaak biedt een gesprek een oplossing en dan is het indienen van zienswijzen niet meer nodig.

Wilt u direct een brief sturen om te laten weten dat u het niet eens bent met het ontwerpbesluit? Doe dat binnen zes weken door hiervoor een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze zet u uw naam en adres, het dossiernummer van het ontwerpbesluit, de reden waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening.

Wij nemen dan een definitief besluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank. Dat kan alleen als u ook een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. 

Procedure Melding doen

 • Doe minimaal 4 weken van tevoren de melding via het Omgevingsloket Online(externe link)
 • Vermeld dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat
 • U ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw melding. De brandweer adviseert de gemeente over uw ingediende melding. Zo nodig wordt u gevraagd om de melding aan te passen en/of aan te vullen
 • Wij kunnen naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan het brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden

Vragen aan de de brandweer

Heeft u vragen over de brandveiligheid in en rondom uw pand? Dan kunt u op de website van de brandweer(externe link) kijken of via WhatsApp 06 12 95 85 99 uw vragen stellen.

Vragen aan de gemeente

Voor vragen aan de gemeente kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers.