Als u verantwoordelijk bent voor een pand, dan bent u ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voordat u een gebouw in gebruik neemt, moet u een melding hebben gedaan voor brandveilig gebruik. Dat hoeft niet als u het pand alleen gebruikt om zelf in te wonen. 

De regionale brandweer (Veiligheidsregio Utrecht) geeft advies over het brandveilig maken van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen. Met dit advies kunt u de woning of het gebouw waar u verantwoordelijk voor bent, goed beveiligen tegen brand. Dat geeft een veilig gevoel. Bovendien letten verzekeringsmaatschappijen bij schadeclaims op de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn. 

Omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 hoeft u geen vergunning brandveilig gebruik meer aan te vragen. U hoeft alleen maar een melding te doen. De meldingen worden voortaan beoordeeld door de Veiligheidsregio Utrecht.

Een melding is verplicht voor gebouwen met een woonfunctie voor kamerverhuur of een woonfunctie voor zorg. Voor gebouwen met een niet-woonfunctie geldt dat het afhankelijk is van het aantal personen dat aanwezig is in het gebouw of u een melding moet doen. In het Omgevingsloket kunt u controleren wanneer u een melding moet doen.

Procedure melding doen

  • De melding moet u minstens vier weken van te voren doen via het Omgevingsloket. Zonder deze melding is het verboden om het gebouw te gaan gebruiken
  • Vermeld dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw melding. De Veiligheidsregio Utrecht behandelt en beoordeelt uw melding
  • Naar aanleiding van uw melding kan de Veiligheidsregio Utrecht voorwaarden stellen aan het brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden

Vragen aan de de brandweer

Heeft u vragen over de brandveiligheid in en rondom uw pand? Kijk dan op de website van de brandweer of stel uw vraag of via WhatsApp 06 12 95 85 99.