Heeft u geen vast woonadres in Nederland? Dan kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Daar krijgt u dan voortaan uw post. Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. 

Wie komen er voor een briefadres in aanmerking?

 • Dak- en thuislozen
 • Personen zonder vaste woon- of verblijfplaats door een ambulant beroep
 • Personen die kort verblijven in het buitenland (maximaal 8 maanden)
 • Personen die korter dan twee jaar in het buitenland verblijven en voor het beroep varen op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft
 • Personen die in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang verblijven (jeugdzorg, gezondheidszorg, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis)
 • Personen bij wie het opnemen van het woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is

Briefadresgever

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Bijvoorbeeld: brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding

Een briefadres aanvragen, hoe werkt dat

 • U vraagt een briefadres aan bij de gemeente van de briefadresgever. Geef aan waarom u een briefadres wilt
 • Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres
 • Zorg ervoor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft

Wat moet u toevoegen aan de aanvraag?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
 • het geldige identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever

Wie kan de aanvraag doen?

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben

Een briefadres aanvragen voor iemand anders

 • Een partner(getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
 • Elke meerderjarige kan een briefadres aanvragen voor een persoon die hem/haar daarvoor schriftelijk gemachtigd heeft
 • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen