Wat doet een boa eigenlijk?

Niet alleen de politie werkt aan een veilige en leefbare gemeente. Onze boa’s leveren ook een belangrijke bijdrage.

Bijvoorbeeld bij overlast, hulp bieden bij calamiteiten en ondersteunen bij evenementen. Of waarschuwen en optreden bij foutparkeren, hinderlijk gedrag op openbare plaatsen of het weggooien van afval.

Ook houden de boa's toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Onze boa's werken samen met de boa's van de gemeente Bunnik. Zo kunnen er overdag én in de avond boa’s aanwezig zijn. Ook zijn ze op deze manier beter bereikbaar voor dringende zaken en calamiteiten.

Samenwerking boa's verder uitgebreid

De 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht kunnen vanaf 15 mei 2020 gebruikmaken van de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit alle gemeenten in de regio. Daarvoor hebben de 26 burgemeesters een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ontstaat er een tekort in een gemeente? Dan wordt gekeken naar inzet vanuit een andere gemeente.

Er wordt op dit moment met verschillende externe (overheids)organisaties gesproken of zij kunnen aansluiten bij de samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om hun medewerkers ook in te zetten voor handhaving van de noodverordening. Die inzet is mogelijk omdat bij sommige (overheids)organisaties handhavingstaken zijn afgenomen door de verschillende landelijke maatregelen. De samenwerkingsovereenkomst kwam tot stand in nauwe samenwerking en afstemming met Politie en Openbaar Ministerie en geldt op het grondgebied van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht. 

Contact met de boa