Wat doet een boa eigenlijk?

Niet alleen de politie werkt aan een veilige en leefbare gemeente. Onze boa’s leveren ook een belangrijke bijdrage.

Bijvoorbeeld bij overlast, hulp bieden bij calamiteiten en ondersteunen bij evenementen. Of waarschuwen en optreden bij foutparkeren, hinderlijk gedrag op openbare plaatsen of het weggooien van afval.

Ook houden de boa's toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Onze boa's werken samen met de boa's van de gemeente Bunnik. Zo kunnen er overdag én in de avond boa’s aanwezig zijn. Ook zijn ze op deze manier beter bereikbaar voor dringende zaken en calamiteiten.

Samenwerking boa's verder uitgebreid

De 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht kunnen vanaf 15 mei 2020 gebruikmaken van de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uit alle gemeenten in de regio. Daarvoor hebben de 26 burgemeesters een samenwerkingsovereenkomst getekend. Ontstaat er een tekort in een gemeente? Dan wordt gekeken naar inzet vanuit een andere gemeente.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht Jan van Zanen: “Voor de handhaving van de noodverordening zijn boa’s elke dag aan het werk, samen met handhavers van de gemeenten en de politie. Zo helpen zij de verspreiding van het virus tegen te gaan. In onze regio is flexibele capaciteit van de boa’s nodig omdat in sommige gebieden, al dan niet tijdelijk, de behoefte aan handhaving groter is dan in andere gebieden. Mooi te zien dat alle burgemeesters deze onderlinge samenwerking steunen.” 

Er wordt op dit moment met verschillende externe (overheids)organisaties gesproken of zij kunnen aansluiten bij de samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om hun medewerkers ook in te zetten voor handhaving van de noodverordening. Die inzet is mogelijk omdat bij sommige (overheids)organisaties handhavingstaken zijn afgenomen door de verschillende landelijke maatregelen. De samenwerkingsovereenkomst kwam tot stand in nauwe samenwerking en afstemming met Politie en Openbaar Ministerie en geldt op het grondgebied van de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht. 

Contact met de boa