Handhavers of buitengewoon opsporingsambtenaren dragen bij aan een gezonde, leefbare en veilige gemeente. Zij pakken overlast en ergernissen in de openbare ruimte aan. Zoals helpen, meedenken, waarschuwen en ingrijpen als dat nodig is.

Taken van de handhavers

  • Toezicht houden op de APV, Afvalstoffenverordening en de Alcoholwet
  • Controleren van locaties waar vaak (jeugd)overlast is
  • Optreden bij foutparkeren
  • Handhaven op hinderlijk gedrag
  • Ondersteunen bij calamiteiten
  • Ondermijnende criminaliteit
  • Adresonderzoeken
  • Verkeer

Iedere handhaver heeft een eigen taakaccent.

Bevoegdheden van de handhavers

Handhavers mogen onder andere verdachten aanhouden, iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven.

Wat moet u doen bij overlast?

Ervaart u overlast? Neem dan contact op met onze handhavers via:

Onze handhavers zijn niet 24/7 in dienst. Dus krijgt u geen contact? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Bij spoed belt u 112

Wat doet een boa eigenlijk?