Buitenspelen en bewegen is nodig voor een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Het zorgt voor een goede motoriek, stevige botten, sterke spieren en een gezond gewicht. Buiten spelen is ook goed voor zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en met risico’s leren omgaan. Kinderen die veel in de natuur spelen, bewegen soepeler, ontwikkelen zich beter, slapen beter en zijn minder vaak ziek.

Visie op buitenspelen

Onze gemeente ligt midden in de groene natuur. Met al onze recreatiemogelijkheden, wandel- en fietsgebieden, mountainbiketrails zijn we haast één grote speeltuin. Een die bijdraagt aan natuurbeleving en beweging en dus ook aan de gezondheid.

Onze visie samengevat

  • Stimuleren positieve gezondheid bij de jeugd door het faciliteren van bewegen in de buitenruimte
  • Informeel spelen stimuleren
  • Een speelcultuur creëren die aansluit bij de behoefte van ouders en kinderen
  • We richten ons op de jeugd tot 18 jaar en focussen ons primair op kinderen tot 12 jaar

Spelen in buitenruimte

Om buitenspelen te faciliteren is het belangrijk dat de omgeving kindvriendelijk is. Niet alleen voorzieningen of het aantal wipkippen is belangrijk maar het hele sociale plaatje. Om kinderen meer buiten te laten spelen hebben we vieze-knieën-plekken, informele speelplekken en gazon/trapveldjes aangelegd. Ook dragen we bij aan initiatieven zoals de Straatspeeldagen en Nationale stoepranddagen.

Speellocaties

Onze gemeente beheert nu ongeveer 90 plekken met toestellen of doeltjes om te spelen. De komende jaren beoordelen we of onze speelplekken met toestellen aan vervanging toe zijn. Afhankelijk van de levensduur van de toestellen. Van de 90 plekken houden we 29 formele plekken die in de dorpen liggen. Deze plekken noemen we 'centrale plekken'. Een overzicht staat onderaan deze pagina.

Initiatiefplekken

De centrale plekken blijven zoveel mogelijk in stand. De andere plekken zijn voor initiatieven van inwoners. Onderaan de pagina is een overzicht van de initiatiefplekken te vinden. Inwoners kunnen het beheer van deze locaties van de gemeente overnemen. Daar is een aantal voorwaarden voor. Bijvoorbeeld:

  • Inwoners moeten zich organiseren via een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting)
  • Er wordt een overeenkomst met de gemeente gesloten over de spelregels van beheer
  • Financiering van de aanschaf en het beheer is voor eigen rekening
  • De regels van de WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) zijn van toepassing

Initiatieven van bewoners

Wilt u een speellocatie van ons overnemen? Stuur dan een bericht naar spelensamenleving@heuvelrug.nl.