Vanaf maandag 22 januari is de carpoolplaats bij Maarsbergen gesloten. Het terrein is nodig voor de werkzaamheden aan de spoortunnel. Tijdens deze periode kunnen automobilisten gebruik maken van het parkeerterrein bij de La Place en het voormalige hotel. Deze locatie wordt met borden aangegeven. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, kan de huidige carpoolplaats weer worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie over het project: www.prorail.nl/projecten/spooronderdoorgangen-maarsbergen(externe link).