Wat moet een dorpsgerichte activiteit of project in zich hebben om in aanmerking te komen voor een subsidie? De activiteit of het project draagt bij aan:

 • de zelfredzaamheid van inwoners
 • een gezonde leefstijl van inwoners
 • de samenwerking tussen instellingen onderling en daarbuiten
 • de versterking van de lokale, sociale structuur

Kenmerken activiteit of project

De activiteiten of het project heeft één of meerdere van onderstaande kenmerken:

 • het verbinden en ontmoeten van inwoners binnen of tussen de dorpen
 • het stimuleren van vrijwillige inzet
 • het stimuleren van het meedoen in de samenleving voor iedereen
 • het stimuleren van een gezonde leefstijl
 • het stimuleren van sportparticipatie

Overige voorwaarden

 • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per initiatief
 • Er is sprake van eigen inzet in de vorm van geld, eigen middelen of inzet
 • De activiteit moet binnen de gemeentegrenzen van de Utrechtse Heuvelrug plaatsvinden
 • U ontvangt geen subsidie voor eten en/of drinken bij straat- en buurtfeesten

Wanneer vraag ik aan?

Uw aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteiten bij ons binnen zijn.