Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw woonplaats te verbeteren? Een idee dat de ontmoeting en verbinding van inwoners binnen of tussen de dorpen bevordert? Met de 'subsidieregeling Dorpsgerichte Activiteiten’ ondersteunen wij de ideeën van inwoners met een financiële bijdrage. Bekijk de checklist om te zien of uw idee aan de voorwaarden voldoet. Hieronder leest u hoe u een aanvraag doet.

Hoe werkt subsidie Dorpsgerichte activiteiten aanvragen 

Is de subsidie die u vraagt lager dan € 500? Dan is er een eenvoudige aanvraagprocedure. U kunt maximaal € 5.000 aanvragen. Check vooraf altijd of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden in de regeling. U kunt geen subsidie krijgen voor eten en drinken.

U vraagt een bijdrage tot € 500 aan

Stuur dan achteraf het volgende naar ons toe:

U vraagt een bijdrage tussen € 500 en € 5.000 aan 

Controleer of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden. U heeft ook een activiteitenplan en een begroting nodig bij de aanvraag. Een subsidie tussen € 500 en € 5.000 aanvragen kan alleen met een online aanvraag. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Vraagt u aan namens een organisatie of bedrijf dan vraagt u aan met e-Herkenning.

Wanneer dien ik mijn aanvraag in

Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit bij ons binnen zijn. U kunt uw aanvraag ook eerder indienen: maximaal tot 5 maanden voor de start van de activiteit(en).

Checklist en voorwaarden Subsidie dorpsgerichte activiteiten

Lees voor het aanvragen eerst de ‘Checklist Voorwaarden’, ‘Overige voorwaarden’ en ‘Hoe werkt het’.

Checklist Voorwaarden

Uw activiteit draagt bij aan één of meer van de volgende kenmerken:

 • ontmoeting en verbinding van inwoners binnen of tussen de dorpen
 • zelf- en of samenredzaamheid van inwoners
 • stimuleren van een gezonde leefstijl
 • stimuleren van deelname aan sport
 • samenwerking tussen organisaties onderling en daarbuiten
 • stimuleren van vrijwilligerswerk
 • stimuleren van het meedoen in de samenleving voor iedereen (inclusieve samenleving) 
 • versterking van de lokale, sociale structuur

 Overige voorwaarden

Houd ook rekening met de volgende voorwaarden:

 • we verwachten dat u ook eigen geld, middelen, tijd of inzet investeert
 • de activiteit vindt plaats in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • u ontvangt geen subsidie voor eten/drinken bij buurt- en straatfeesten
 • wij kunnen u vragen om aan te tonen dat er voldoende draagvlak is voor de activiteit

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • een beschrijving van uw activiteit
 • een begroting van uw activiteit
 • e-Herkenning: als u namens een organisatie of een stichting een aanvraag doet. Voor een aanvraag met eHerkenning heeft u minimaal niveau 3 nodig. Hoe hoger het niveau van eHerkenning, hoe meer gevoelige informatie u kunt uitwisselen. Lees hier meer over op de website van eHerkenning(externe link)
 • DigiD: als u op persoonlijke titel een aanvraag doet

Let op! Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.