Introductie

 • Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag drank- en horecavergunning betaalt u leges. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend.

Verwijzingen

Ontheffing schenktijden en/of bijeenkomsten voor paracommerciële rechtspersonen: https://simsite.heuvelrug.nl/simloket/simloket_49638/product/ontheffing-schenktijden-enof-bijeenkomsten-voor-paracommerciele-rechtspersonen_899.html

Hoe het werkt?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

Bijlagen bij de aanvraag

 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, met daarin de laatste mutaties of een bewijs van inschrijving
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) per bestuurslid en leidinggevende
 • Een kopie verklaring/diploma Sociale Hygiëne per bestuurslid en leidinggevende
 • Een schriftelijke verklaring van een ondernemer of bestuurslid zonder SVH-diploma. Hierin wordt verklaart dat de ondernemer of bestuurslid op geen enkele wijze bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
 • Een compleet ingevulde, en door de desbetreffende leidinggevende ondertekende, verklaring leidinggevende (bijlage model A).
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke leidinggevende
 • Een kopie van de koopovereenkomst/het huurcontract/de pachtovereenkomst tussen de exploitant en verkoper/verhuurder/verpachter
 • Een kopie van de statuten (indien van toepassing)
 • Technische informatie met betrekking tot de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie (zoals type mechanische ventilatie-inrichting en luchtverversingscapaciteit per m²)
 • Een bouwkundige tekening van de inrichting, inclusief de daarbij behorende terrassen (schaal 1:100). De tekening moet worden voorzien van maatvoering, lokaliteiten en de mechanische installatie
 • Een volledig ingevuld formulier ‘Eisen inrichtingen Drank- en Horecawet voor horecabedrijf of slijtersbedrijf’
 • Een volledig ingevuld ‘Vragenformulier Wet bibob’, inclusief bijlagenvel en bijlagen

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.