De gevolgen van de klimaatverandering voor het watersysteem zijn extra groot op de Utrechtse Heuvelrug. Daarom zijn in het samenwerkingsverband Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug onder de naam 'Blauwe Agenda' afspraken gemaakt. Samen met alle betrokkenen komen we in actie om problemen door watertekort én wateroverlast op de Utrechtse Heuvelrug aan te pakken.

Verdroging én wateroverlast

Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van hitte en droogte gevolgd door heftige regenbuien zorgen voor problemen bij onze woonomgeving, de natuur, de landbouw en de drinkwatervoorraad. In de hoger gelegen gebieden droogt de grond uit, terwijl in de dorpen het regenwater bij heftige buien voor veel overlast zorgt.

De Blauwe agenda Utrechtse Heuvelrug

Gemeenten (waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug), de provincie Utrecht, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, terreinbeheerders, particuliere eigenaren en natuurorganisaties zetten zich in om samen het watersysteem op de Heuvelrug robuust en klimaatbestendig te maken. Dit doen de partners bijvoorbeeld met projecten die ervoor zorgen dat het regenwater boven op de heuvelrug beter in de bodem zakt en aan de voet van de heuvelrug langer wordt vastgehouden. Een voorbeeld hiervan is het pilotproject om het regenwater beter in het bosgebied boven Amerongen te infiltreren. Hiermee beperken we de verdroging, wateroverlast en riool-overstorten in de uiterwaarden.

Bewustwording

Met de Blauwe Agenda willen de partners er ook aan bijdragen dat inwoners en bedrijven de noodzaak én kansen inzien van slimmer watergebruik. Dat begint al bij zuinig zijn met water. Maar inwoners kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan het vasthouden van regenwater in de grond. 

Maatregelen

Dijkgraaf Jeroen Haan vertelt in een filmpje over de maatregelen die het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt in de derde droge zomer op rij: inspectie van dijken, hogere waterpeilen en een verbod op het onttrekken van water uit sloten op de Utrechtse Heuvelrug.