De Duurzaamheidsraad geeft sinds 2017 onafhankelijke advies. Het doel van de Duurzaamheidsraad is het bevorderen en versnellen van duurzaamheid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het invoeren daarvan. De leden van de Duurzaamheidsraad zijn door het college benoemd op basis van hun expertise en netwerk.

Werkwijze Duurzaamheidsraad

De Duurzaamheidsraad vergadert eens per maand. De raad brengt adviezen over duurzaamheid in de gemeente. Dit kan op verzoek van het college zijn maar ook op eigen initiatief. De werkwijze is vastgelegd in een statuut.

Leden Duurzaamheidsraad

  • Jan Coen Smit (voorzitter)
  • Ineke Lemmen
  • Jaap de Vries
  • Jemima de Brauwere
  • Remko Zuidema
  • Piet de Wildt (secretaris)
  • Rien Aerts
  • Judith Borsboom-van Beurden

Contact met de Duurzaamheidsraad

U kunt e-mailen naar duurzaam@heuvelrug.nl.