U hebt een exploitatievergunning nodig als u een openbare inrichting wilt starten, overnemen, uitbreiden of veranderen. Ook als u geen alcohol aanbiedt.

Wat is een openbare inrichting

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een openbare inrichting: 

'een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt aan meer dan 7 personen of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt'. 

U vraagt de exploitatievergunning aan in de volgende situaties:

 • u start een horecabedrijf of neemt een horecabedrijf over
 • de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt
 • u gaat nieuwe activiteiten uitvoeren
 • u gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing
 • u start een terras of breidt uw terras uit

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een exploitatievergunning betaalt u leges. Ook wanneer de vergunning wordt geweigerd of de aanvraag ingetrokken wordt.

Online aanvraag

Deze aanvraag doet u met DigiD of eHerkenning (niveau 2+). Vraagt u namens uzelf aan dan gaat u automatisch verder naar DigiD. Vraagt u namens een organisatie aan dan gaat u automatisch verder naar eHerkenning(externe link).

Afspraak maken

Neem vooraf contact op voor het maken van een afspraak, (0343) 56 56 00. Wij bekijken dan samen met u of een afspraak werkelijk nodig is.

Hoe het werkt?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. Wij kunnen eisen dat u daartoe maatregelen neemt
 • het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn
 • het ingevulde Bibob-formulier geeft geen aanleiding tot het niet verstrekken van een vergunning. Met een Bibob-formulier beoordelen wij de kans dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten

Wat hoort bij de aanvraag?

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel, met daarin de laatste mutaties of een bewijs van inschrijving
 • Een kopie van de koopovereenkomst/huurcontract/pachtovereenkomst tussen de exploitant en de verkoper/verhuurder/verpachter
 • De aanvraag om een vergunning ex artikel 3 Drank- en Horecawet (als het gaat om een alcoholhoudende inrichting)
 • Kopie legitimatiebewijs van aanvrager en leidinggevenden
 • Een volledig ingevuld ‘Vragenformulier Wet bibob’, inclusief bijlagenvel en bijlagen
 • Een bouwkundige tekening van de inrichting, inclusief de daarbij behorende terrassen (schaal 1:100). De tekening moet worden voorzien van maatvoering, lokaliteiten

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Sluitingstijd horeca

Het is op de volgende tijden verboden het horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf te laten verblijven.

 • Van zondagnacht/maandagochtend tot en met donderdagnacht/vrijdagochtend tussen 01.00 uur en 06.00 uur
 • van vrijdagnacht/zaterdagochtend tot en met zaterdagnacht/zondagochtend tussen 03.00 uur en 06.00 uur, waarbij na 01.00 uur geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten