Voor het toezicht op de juiste verwerking van persoonsgegevens hebben wij samen met de gemeenten De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Zeist twee functionarissen gegevensbescherming (FG’s):

  • de heer J.P.F. Nieuwenhuizen, 06 51 13 53 93
  • de heer J. van den Berg, 06 53 81 90 55

Beiden zijn bereikbaar per e-mail: FG@heuvelrug.nl.

Privacy

Privacy is een recht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, van bezit, het persoonlijk leven en het recht om vertrouwelijk te communiceren. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent. Kortom, privacy is een ruim begrip.

Wat doet een functionaris gegevensbescherming?

In de regio Zuidoost-Utrecht zorgt hij ervoor dat de privacy-rechten van inwoners en medewerkers worden beschermd bij de verwerking ervan door de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Deze vijf organisaties verwerken enorm veel persoonsgegevens om uitvoering te geven aan wetten en regels. Tegelijkertijd worden veel persoonsgegevens gebruikt bij bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies, vergunningen en zorgmiddelen. Daarnaast zijn er intern veel persoonsgegevens in omloop om het salaris uit te betalen, de personeelsadministratie op orde te houden of om nieuwe mensen aan te nemen. De functionaris gegevensbescherming waakt  over het juist en veilig gebruik van deze gegevens bij alle relevante verwerkingen en worden daarbij geholpen door de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hoe doen ze dat?

De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de toepassing en naleving van de wet. Daarnaast adviseert hij over de toepassing van de wet binnen de organisatie en zorgt ervoor dat er nagedacht is over privacybeleid. Om dit mogelijk te maken is een openbaar register van alle verwerkingen essentieel. Ook het maken van goede afspraken met anderen zorgt ervoor dat de gemeente steeds zorgvuldiger omgaat met de privacy van een ander. De inwoner die zijn of haar persoonsgegevens in wil zien, geven we een volledig overzicht mee en periodiek laten we het bestuur zien hoe privacy bewust de gemeente is. Dit doen we niet alleen, we zorgen ervoor dat een team bezig is met de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen over privacy

Het aanspreekpunt voor alle zaken die de bescherming en het recht van de persoonlijke levenssfeer aangaan. Inwoners, klanten, medewerkers kortom alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen er terecht voor informatie over de verwerking van gegevens.