Voor het toezicht op de juiste verwerking van persoonsgegevens hebben wij samen met de gemeenten De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede gedeelde functionarissen gegevensbescherming (FG’s).

Momenteel is dit voor de Utrechtse Heuvelrug de heer J.P.F. Nieuwenhuizen, hij is bereikbaar via FG@heuvelrug.nl of 06 51 13 53 93.

Privacy

Privacy is een recht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, van bezit, het persoonlijk leven en het recht om vertrouwelijk te communiceren. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent. Kortom, privacy is een ruim begrip.

Wat doet een functionaris gegevensbescherming?

In de regio Zuidoost-Utrecht zorgt hij ervoor dat de privacyrechten van inwoners en medewerkers worden beschermd bij de verwerking ervan. Gemeentelijke organisaties verwerken enorm veel persoonsgegevens om uitvoering te geven aan wetten en regels. Tegelijkertijd worden veel persoonsgegevens gebruikt bij bijvoorbeeld het verstrekken van subsidies, vergunningen en zorgmiddelen. De functionaris gegevensbescherming waakt over het juist en veilig gebruik van deze gegevens bij alle relevante verwerkingen. 

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link) staat algemene informatie over privacybescherming.

Hoe doen ze dat?

De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de toepassing en naleving van de wet. Daarnaast adviseert hij over de toepassing van de wet binnen de organisatie en zorgt ervoor dat er nagedacht is over privacybeleid. Om dit mogelijk te maken is een openbaar register van alle verwerkingen essentieel. Ook het maken van goede afspraken met anderen zorgt ervoor dat de gemeente steeds zorgvuldiger omgaat met de privacy van een ander. De inwoner die zijn of haar persoonsgegevens in wil zien, geven we een volledig overzicht mee en periodiek laten we het bestuur zien hoe privacy bewust de gemeente is. Dit doen we niet alleen, we zorgen ervoor dat een team bezig is met de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen over privacy

Het aanspreekpunt voor alle zaken die de bescherming en het recht van de persoonlijke levenssfeer aangaan. Inwoners, klanten, medewerkers kortom alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen er terecht voor informatie over de verwerking van gegevens.