Een geboorteaangifte moet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. U doet dit in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.

De moeder, vader of duomoeder doet de aangifte van de geboorte. Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen.

  • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte
  • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis
  • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker

Is ook dit niet mogelijk? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Kind met duomoeder

De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben sturen alleen bij een anonieme donor ook het volgende document mee bij de aangifte.

Aangifte later dan drie dagen

  • Op zaterdag, zondag of een nationale¬†feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd.
  • Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Online aangifte doen

Bij een online aangifte is de DigiD van de moeder noodzakelijk en eventueel de DigiD van de vader.

Tijdens de aangifte kan gevraagd worden naar de volgende documenten.

  • Erkenningsakte ongeboren kind
  • Akte van naamskeuze
  • Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. Als u wilt, kunt u ter plekke een afschrift van de geboorteakte kopen.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft uw kind korte tijd geleefd na de bevalling maar is het voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is overleden.

Levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos wordt geboren, kunt u bij de gemeente een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Een officieel bewijs dat uw kind is geboren. Hoe lang de zwangerschap heeft geduurd is niet belangrijk. Deze akte is inhoudelijk hetzelfde als een gewone geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.

Als dit uw eerste kind is, mag u de achternaam zelf kiezen. Dit kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Bij volgende kinderen hoeft u niet dezelfde achternaam te gebruiken.

U kunt uw kindje ook laten registreren in de BRP. Zo ziet u de naam van uw kindje terug in uw persoonlijke gegevens als u inlogt op MijnOverheid.nl(externe link).