Wat is het?

Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Straatartiesten

Straatartiesten, zoals een straatmuzikant, hebben in onze gemeente geen vergunning/ontheffing nodig.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening.

Online aanvragen

Deze aanvraag doet u met DigiD of eHerkenning (niveau 2+). Vraagt u namens uzelf aan dan gaat u automatisch verder naar DigiD. Vraagt u namens een organisatie aan dan gaat u automatisch verder naar eHerkenning.

Ontheffing aanvragen

Hoe werkt het?

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Binnen onze gemeente heeft u voor een buurtfeest geen evenementenvergunning nodig als u aan de algemene regels houdt. Meer informatie hierover staat in het product 'Evenement organiseren, vergunning of melding' . 

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Als u een evenement organiseert, hebt u ook een evenementenvergunning nodig.

Bij bouwwerkzaamheden hebt u ook een omgevingsvergunning nodig.