Verwacht u zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven? Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement. Dan heeft u een ontheffing nodig. U vraagt deze aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Bijvoorbeeld bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Straatartiesten

Straatartiesten, zoals een straatmuzikant, hebben in onze gemeente geen vergunning/ontheffing nodig.

Houd de overlast zo klein mogelijk

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

  • U informeert omwonenden vooraf wanneer en waarom de geluidsoverlast is
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk
  • Is er een andere manier die minder geluidsoverlast oplevert? Dan doet u het op die manier

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u leges. 

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.