Heeft u schade of bent u gewond geraakt? En is dat onze schuld? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen door een schadeclaim in te dienen.

Er zijn twee soorten schades waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u opliep door iets dat wij hebben gedaan
  • Schade doordat wij wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhouden

Wij beoordelen uw schadeclaim. Als wij ook vinden dat wij aansprakelijk zijn dan krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vul het online formulier in of download het formulier onderaan de pagina. U kunt ook een advocaat inschakelen.

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met ons. U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen.

Wat stuurt u mee?

  • Bewijs van de opgelopen schade
  • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie
  • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond
  • Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk
  • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring
  • Eventueel foto's

Wij kunnen om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht. 

Hoe lang duurt het?

Als alle informatie compleet is krijgt u binnen 6 weken bericht of wij:

  • het wel of niet eens zijn met uw schadeclaim of
  • dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen