Bent u weleens het slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe veilig of onveilig voelt u zich? Het zijn enkele vragen die leven bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug om het veiligheidsgevoel van inwoners verder te verbeteren. De gemeente Utrechtse Heuvelrug start daarom vanaf het najaar van 2023 met de tweejaarlijkse inzet van de Veiligheidsmonitor.

Landelijk instrument voor inzicht op wijkniveau

De Veiligheidsmonitor is een landelijk instrument dat door I&O Research toegepast wordt om eens per twee jaar inzicht te geven in de veiligheidsgevoelens van inwoners op gemeentelijk niveau. De gemeente heeft daarop aanvullend opdracht gegeven om de veiligheidsgevoelens van inwoners structureel inzichtelijk te maken door eens per twee jaar op wijkniveau onderzoek te verrichten. De eerste resultaten worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht.

Burgemeester Naafs: ‘’In aanloop naar het nieuwe Integraal Veiligheidsplan hebben wij zelfstandig een enquête uitgezet om meer inzicht te krijgen in de veiligheidsbelevenis van onze inwoners. De resultaten waren erg positief, maar slechts een kleine groep heeft gereageerd. Ik vind het waardevol om op een wetenschappelijk wijze en over een langere termijn inzicht te creëren in de ontwikkeling van die veiligheidsbelevenis onder onze inwoners. Niet alleen op gemeenteniveau, maar ook per woonkern. Dat stelt ons in staat om heel gericht onze inspanningen, indien noodzakelijk, tijdig bij te sturen of te intensiveren’’.

Veiligheidsenquête

De gemeente heeft in aanloop naar een nieuw Integraal Veiligheidsplan inwoners gevraagd een enquête in te vullen over hun veiligheidsgevoel. In totaal hebben 341 inwoners de vragenlijst ingevuld. De resultaten daarvan zijn overwegend positief.

Inwoners zijn gevraagd om een rapportcijfer te geven voor het veiligheidsgevoel op straat, zowel overdag als ’s nachts. Daarnaast is er gevraagd in hoeverre inwoners zich veilig voelen in de eigen woning. Hieruit is gebleken dat 95% (324) zich overdag veilig voelt, waarbij 83,3% (284) dit een rapportcijfer 8 of hoger geeft. Het rapportcijfers over de avonduren ligt lager. In totaal voelt 80,6% (275) zich ’s avonds buiten veilig, waarbij 51,3% (175) dit een rapportcijfer 8 of hoger geeft. Uit dit onderzoek blijkt dat velen zich thuis veilig voelen (94,7% - 323), waarvan het merendeel in hoge mate: 83,6% (285) van de respondenten geeft dit een rapportcijfer 8 of hoger.

Nieuwsgierig naar de resultaten van de veiligheidsenquête? Het document staat onder deze tekst.

Een terugblik op de periode 2019 – 2022 leest u in dit document.