De gemeentesecretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Als hoogste ambtenaar is Marjan Havekes eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van de gemeente. Zij is voorzitter van het gemeentelijk Management Team. Zij zorgt voor een goede dialoog met de teamleiders en voor uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Ook is zij bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

Contact

U bereikt Marjan Havekes via het bestuurssecretariaat, Conny Willers (0343) 56 56 49.

Gemeentesecretaris Marjan Havekes