Wilt u niet trouwen maar wel uw relatie officieel maken? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

In onze gemeente kan van maandag tot en met zondag getrouwd worden. Bekijk de agenda voor een beschikbare datum.

Samen met uw partner meldt u het 'voornemen geregistreerd partnerschap' bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze aangifte doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de datum van geregistreerd partnerschap. 

Melden kan online. Dit kan ook bij het reserveren van de dag voor de partnerschapsregistratie. Bij het reserveren betaalt u direct de kosten voor het registreren van het partnerschap.

Niet alle landen erkennen het geregistreerd partnerschap. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Hoe het werkt?

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan is dat waarschijnlijk het geval. 

Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten inleveren zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hierover bellen op 0343 56 56 00.

Woont u in het buitenland? Dan doet u een 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' bij de gemeente Den Haag. Nadat u melding hebt gedaan controleert de ambtenaar uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder
 • U bent niet al getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap
 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus
 • U mag niet gedwongen worden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Heeft uw partner niet de Nederlandse nationaliteit (en u wel)? Neem dan voordat u het voornemen verstuurt contact met ons op: 0343 56 56 00.

U kunt vragen naar team Huwelijken. Dan geven zij u informatie over de nodige documenten zodat u het voornemen compleet kunt versturen.

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Aanvullende informatie

 • Uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk? Vraag dan om een akte van omzetting