Introductie

Het geregistreerd partnerschap is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Dit kan in de Utrechtse Heuvelrug alleen van maandag tot en met zaterdag, niet op zondag en algemeen erkende feestdagen.

U meldt samen met uw partner bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uw voornemen om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. In onze gemeente kan de melding tegelijk online met het reserveren van de dag voor de partnerschapsregistratie gedaan worden.

Bij deze reservering betaalt u direct de kosten voor de registratie van het partnerschap.

Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

Aanpassing huwelijksvermogensrecht

Heeft u plannen om te trouwen of om uw partnerschap te registreren? Houd er dan rekening mee, dat vanaf 1 januari 2018 het huwelijksvermogensrecht wijzigt.

Hoe het werkt?

Let op

De aangifte doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de datum van geregistreerd partnerschap

Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten inleveren zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. U kunt ons hierover bellen op (0343) 56 56 00

Woont u in het buitenland dan doet u een 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' bij de gemeente Den Haag. Nadat u melding hebt gedaan controleert de ambtenaar uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Aanvullende informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Verwijzingen

Trouwen: https://simsite.heuvelrug.nl/simloket/simloket_49638/product/trouwen_205.html