Een overledene wordt begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Kiest u voor een gemeentelijke begraafplaats? Dan vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Hoe het werkt?

Voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
  • de datum en plaats van overlijden
  • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
  • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar)
  • grafgegevens (de plek van het graf etc.)

Afstand doen van het graf

Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring grafruimte in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven van het graf

Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kunt vragen om het graf over te schrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.