Grafsteen of gedenkplaat

Wilt u een grafsteen of gedenkplaat op een graf plaatsen? Dan heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig. De steenhouwer kan dit voor u aanvragen. Doet u de aanvraag zelf? Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de maten van de grafsteen of gedenkplaat
  • het soort materiaal
  • de tekst
  • op welk graf u de grafsteen of gedenkplaat wilt plaatsen

Wij handelen de aanvraag binnen zes weken af.

Voor meer informatie:

Gedenkteken op een openbare plek

Voor een gedenkteken op een openbare plek is toestemming nodig van de wegbeheerder. Dat kan de gemeente, Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Het gedenkteken mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. 

Voor toestemming neemt u contact op met de wegbeheerder van de locatie waar u het gedenkteken wilt plaatsen.