Onze gemeente beschikt over negen begraafplaatsen. Op de vijf nieuwste kan op dit moment nog begraven worden. Er ontstaat ruimtegebrek op de begraafplaatsen in Maarn, Amerongen en Driebergen-Rijsenburg. Daarom worden er op deze begraafplaatsen graven geruimd.

In Amerongen, Driebergen, Leersum en Maarn worden graven geruimd waarvan het grafrecht door de rechthebbenden niet verlengd is.

Hoe het werkt?

Wij ruimen alleen particuliere graven waarvan de rechthebbenden het grafrecht niet hebben verlengd. Dat ruimen doen we in twee fasen.

  • Eerst bovengronds ruimen: de grafbedekking wordt verwijderd
  • Daarna het ruimen van de stoffelijke resten: de resten worden naar het verzamelgraf van de begraafplaats gebracht

Te ruimen graven in 2023

Begraafplaats Amerongen

NAB-A I-05

NAB-ALG-03

NAB-D II-175

NAB-N-196

NAB-N-302

NAB-N-304

NAB-N-347

NAB-N-352

NAB-N-354

NAB-N-358

NAB-N-364

NAB-N-393

Begraafplaats Leersum

10-029

10-N-008

10-N-013

10-N-054

20-A-022

20-A-041

20-A-044

20-A-045

20-A-047

20-N-076

20-N-099

20-N-133

20-N-182

30-N-065

30-N-166

30-N-176

Begraafplaats Maarn

B-021

K-053

K-079

K-092

M-024