Samen maken we de Beatrixlaan beter

Foto huidige situatie

Een deel van de Prinses Beatrixlaan wordt heringericht. Dit betekent dat de straat boven en onder de grond gaat veranderen. Zo komt er een nieuwe stoep en wegdek en een gescheiden riool. Deze herinrichting is onderdeel van het grote project Allemanswaard dat al een tijd geleden is begonnen en is samen met de bouw van ongeveer 20 nieuwe woningen een van de laatste onderdelen van het grote project.

Het bestaande riool is in slechte staat en wordt vervangen door een modern gescheiden riool dat het hemelwater apart afvoert, laat infiltreren in de bodem en wateroverlast vermindert. Met het vervangen van het riool wordt meteen het bestaande asfalt verwijderd en komt er een nieuw wegdek. De herinrichting en de nieuwe woningen zorgen er samen voor dat de straat een nieuw gezicht krijgt.

Kaartje van de Prinses Beatrixlaan in Amerongen
Projectgebied

Samen maken we de Prinses Beatrixlaan beter

Het ontwerp van de Prinses Beatrixlaan wordt gemaakt op basis van de eerder vastgestelde plannen in het project Allemanswaard. Met de inbreng, ideeën en oplossingen van de inwoners wordt binnen de vastgestelde kaders het ontwerp afgestemd op de wensen van omgeving om zo dit deel van de laan beter te maken. We zijn inmiddels al hard op weg met de herinrichting. Zo hebben we samen met de bewoners door de straat gelopen tijdens de schouw om ideeën, knelpunten en problemen op te halen. Inmiddels is fase 1 afgerond en worden de woningen aan de straat gebouwd. Fase 2 zal van start gaan na de bouw van de woningen.

Fase 1 en Fase 2

Het riool is vervangen en de weg is vernieuwd door klinkers. Daarnaast zijn de nutsvoorzieningen aangelegd, ondergrondse containers en is het nu nog wachten op de oplevering van de woningen. In fase 2 zullen de parkeerplaatsen tegenover de woningen worden gemaakt en krijgt ook de steeg Bestegoed eindelijk vorm. De start van fase 2 is afhankelijk van de bouw van de woningen en kan pas beginnen als de werkzaamheden aan de buitenkant van de woning gereed zijn. Het ontwerp van fase 1 en 2 staan onder aan deze pagina.

Asfalt- en grondonderzoek

Er is asfalt- en grondonderzoek gedaan tot op de diepte van de riolering en kabels en leidingen. Dit was nodig voor een veilige werkomgeving (ARBO-regels) en om de kwaliteit van de bodem te bepalen. Nieuwsgierig naar de uitkomsten? Het rapport staat onderaan deze pagina.

Bouwkundige opname

Voordat er gestart wordt met de werkzaamheden worden de woningen die direct grenzen aan de straat bouwkundig opgenomen. Een bouwkundige opname houdt onder andere in dat we kijken naar de huidige staat van uw woning. Dit is belangrijk om te weten, want het kan zijn dat door de werkzaamheden schade ontstaat aan de woningen. Met een bouwkundige opname kunnen we later controleren of schade door de werkzaamheden zijn veroorzaakt.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Laat dan uw e-mailadres achter(externe link).

Contact

Mail naar Pr.Beatrixlaan.Amerongen@heuvelrug.nl.

Globale planning fase 1

Globale planning fase 2