Grootschalig herstel valwindschade Leersum 19 december 2022 – 17 april 2023

De gemeenteraad heeft een besluit genomen over het Herstelplan valwindschade. De bomen die geplant worden moeten goed tegen de klimaatverandering kunnen, dus tegen droge en hete zomers. En de biodiversiteit moet worden verbeterd. Hiermee wordt de groene kwaliteit van Leersum zo veel mogelijk hersteld en zo mogelijk beter. De eerste fase van het plan is al aanbesteed en het college heeft Idverde Bomendienst de opdracht gegeven het plan uit te voeren. 

Eerste fase van 474 bomen.

In de eerste fase van het Herstelplan worden 474 bomen gepoot. Ook wordt ruim 7.000 m2 onderbegroeiing en bosplantsoen aangelegd. Dit duurt tot half april 2023. Voor de nieuwe bomen geldt een controle- en garantietermijn van 18 jaar. Bij het maken van het herstelplan bleek dat er op een paar weggedeeltes geen ruimte is voor bomen vanwege de kabels en leidingen die in de grond liggen. Particuliere tuinbezitters laten nu 10 bomen in hun tuinen planten, zodat er toch meer groen komt. Deze aanplant wordt in deze 1e fase meegenomen. 

Uitvoering tweede fase

In de tweede fase worden kabels en leidingen in het zuidelijk deel van de Lomboklaan verlegd en nieuwe bomen geplant. Ook de nieuwe groenere inrichting van het Kerkplein en de aanleg van de twee natuurspeelplaatsen volgen in deze fase. Dit gaat volgens planning in het voorjaar van 2024 gebeuren.