Grootschalig herstel valwindschade fase 1 december 2022 – april 2023

De gemeenteraad nam in 2022 een besluit over het Herstelplan valwindschade. De bomen die geplant zouden worden moesten goed tegen de klimaatverandering kunnen, dus tegen droge en hete zomers. En de biodiversiteit moest worden verbeterd. Doel was om de groene kwaliteit van Leersum zo veel mogelijk te herstellen en zo mogelijk te verbeteren. De eerste fase van het plan is aanbesteed geweest en het college heeft toentertijd idverde Bomendienst de opdracht gegeven het plan uit te voeren. idverde heeft tussen 19 december 2022 en 17 april 2023 nieuwe bomen geplant. Dit was de eerste fase van het project ‘herstel valwindschade, Leersum’.

Eerste fase

In de eerste fase van het Herstelplan stonden 474 bomen op het ontwerp vermeld om te worden geplant. Dit zijn uiteindelijk 460 bomen geworden. Dit kwam omdat er op sommige plaatsen meer kabels en leidingen in de grond zaten, die voor knelpunten zorgden. De bomen zijn allen geplant in fase 1 van het herstelplan. Daarnaast zijn de overgebleven boomstronken verwijderd, zijn de groeiplaatsen voor de nieuwe bomen verbeterd, is er ruim 7.000 m2 onderbegroeiing en bosplantsoen aangelegd en is het gras opnieuw ingezaaid. De werkzaamheden zijn in april 2023 afgerond.

Voor de nieuw aangeplante bomen geldt een controle- en garantietermijn van 200 maanden. Bij het maken van het ontwerp van het herstelplan bleek dat er op een paar weggedeeltes geen ruimte is voor bomen vanwege de kabels en leidingen die in de grond liggen. Particuliere tuinbezitters hebben nu 5 bomen in hun tuinen laten planten, zodat er toch meer groen komt in het straatbeeld. Deze aanplant heeft in deze 1e fase plaatsgevonden.

In de komende maanden gaat idverde in samenwerking met Kidsfair Leersum nog drie natuurspeelplaatsen aanleggen. Dit wordt deels betaald door de gemeente vanuit het budget dat beschikbaar was voor burgerinitiatieven in het kader van de valwind. De aanleg van deze natuurspeelplaatsen is naar verwachting in de zomer van 2023 gereed. De speelplekken komen bij De Schakel, bij De Hoeksteen en aan de Tombelaan nabij de begraafplaats.

Zie voor de uitvoering van fase 2: planning fase 2 herstelplan