Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen.

Of u een huisvestingsvergunning nodig hebt, bepaalt de gemeente. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Geen huisvestingsvergunning nodig

Als u op een kamer, woonschip of in een woonwagen wilt wonen, hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt wanneer een huisvestingsvergunning verplicht is en onder welke voorwaarden u een huisvestingsvergunning kriigt. In de Huisvestingsverordening(externe link) staan deze voorwaarden benoemd.

Bijvoorbeeld:

 • Voor een huurwoning heeft u een huisvestingsvergunning nodig wanneer de netto huurprijs lager is dan € 720,42.
 • Nieuwbouwkoopwoningen worden via een vaste volgorde toegewezen.
 • De woning moet passen bij uw gezinssituatie.
 • Tenminste één van de leden van het huishouden is 18 jaar of ouder.
 • De leden van het huishouden bezitten de Nederlandse Nationaliteit of verblijven hier rechtmatig.
 • Eenpersoonshuishoudens krijgen alleen maar een huurwoning toegewezen met maximaal vier kamers.

Een huisvestingsvergunning is niet nodig voor

 • Woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a tot en met c, van de Leegstandwet, waarvoor een vergunning is afgegeven
 • Onzelfstandige woonruimte
 • Woonschepen
 • Ligplaatsen voor woonschepen
 • Zelfstandige studentenwoningen
 • Een koopwoning