Wat is het?

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat goedkope woningen verhuurd worden aan mensen met een lager inkomen.

Of u een huisvestingsvergunning nodig hebt, bepaalt de gemeente.

Geen huisvestingsvergunning nodig

Als u op een kamer, woonschip of in een woonwagen wilt wonen, hebt u geen huisvestingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt wanneer een huisvestingsvergunning verplicht is en onder welke voorwaarden u een huisvestingsvergunning kriigt. In de Huisvestingsverordening staan deze voorwaarden benoemd. U vindt de verordening op www.overheid.nl.

Bijvoorbeeld:

 • Voor een huurwoning heeft u een huisvestingsvergunning nodig wanneer de netto huurprijs lager is dan € 720,42.
 • Nieuwbouwkoopwoningen worden via een vaste volgorde toegewezen.
 • De woning moet passen bij uw gezinssituatie.
 • Tenminste één van de leden van het huishouden is 18 jaar of ouder.
 • De leden van het huishouden bezitten de Nederlandse Nationaliteit of verblijven hier rechtmatig.
 • Eenpersoonshuishoudens krijgen alleen maar een huurwoning toegewezen met maximaal vier kamers.

Een huisvestingsvergunning is niet nodig voor

 • Woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a tot en met c, van de Leegstandwet, waarvoor een vergunning is afgegeven
 • Onzelfstandige woonruimte
 • Woonschepen
 • Ligplaatsen voor woonschepen
 • Zelfstandige studentenwoningen
 • Een koopwoning

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
 • Als de gemeente uw aanvraag afwijst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.